Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van C.K.C.M. en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

C.K.C.M. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.ckcm.nl.

Het is mogelijk dat via de website van C.K.C.M. toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. C.K.C.M. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.

C.K.C.M. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. De informatie op deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C.K.C.M. worden overgenomen, geopenbaard of op welke wijze dan ook worden gekopieerd of doorgelinkt.

0